Αυξημένες οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027

Αύξηση των περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων συγκριτικά με ό,τι ισχύει σήμερα, προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2022-2027. Η αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 5% και 25%, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν έως το 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το 70% για τις μεσαίες και το 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.Το νέοΣυνεχίστε να διαβάζετε «Αυξημένες οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027».