Περιβαλλοντικά εγκλήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Από την παράνομη εξόρυξη και υλοτομία μέχρι το λαθρεμπόριο επικίνδυνων αποβλήτων και χημικών, το περιβαλλοντικό έγκλημα βρίσκεται σε άνοδο, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς υποσκάπτει -μεταξύ άλλων- τις προσπάθειες των κυβερνήσεων -είτε ατομικά είτε συλλογικά- να ανακόψουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Υπό αυτό το πρίσμα,Συνεχίστε να διαβάζετε «Περιβαλλοντικά εγκλήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Περιβαλλοντικό έγκλημα και ξέπλυμα χρήματος: ένας ιδιόμορφος εχθρός

Σε μία χρονική περίοδο που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται αισθητές ανά τον κόσμο, ένας νέος εχθρός μπαίνει στο μικροσκόπιο: το περιβαλλοντικό έγκλημα και η σχέση του με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το περιβαλλοντικό έγκλημα, το οποίο περιλαμβάνει από την παράνομη εξόρυξη, υλοτομία και αλιεία μέχρι την παράνομη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων, έχειΣυνεχίστε να διαβάζετε «Περιβαλλοντικό έγκλημα και ξέπλυμα χρήματος: ένας ιδιόμορφος εχθρός».