Υπεγράφη και η Υπουργική Απόφαση για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης των οικισμών του Πηλίου από το ΤΕΕ

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό αναθέτουσας αρχής και τον καθορισμό κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, που αφορά και τους οικισμούς του Πηλίου. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση αφορά τον ΟρισμόΣυνεχίστε να διαβάζετε «Υπεγράφη και η Υπουργική Απόφαση για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης των οικισμών του Πηλίου από το ΤΕΕ».