Προχωρά η διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τον «Ιανό» στη Μαγνησία

Η διαδικασία της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» συνεχίζεται και προχωρά στη Μαγνησία και, δη, στις περιοχές της Νέας Αγχιάλου και του Αλμυρού, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την παρακολούθηση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου. Πρόκειται για μία διαδικασία που εδράζεται σε μία σειρά από αλλαγές και καινοτομίες, οι οποίες θεσπίστηκαν και ενεργοποιήθηκαν από τη θεομηνία «Ιανός» και έπειτα, διαφοροποιώντας ουσιαστικά το θεσμικό πλαίσιο των επιχορηγήσεων προς επιχειρήσεις που επλήγησαν μετά από μία φυσική καταστροφή. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνονταν μετά από τρία, τέσσερα ή και περισσότερα χρόνια και με το ποσοστό κάλυψης να ανέρχεται, μόλις, στο 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας.
Τα βασικά στοιχεία του νέου θεσμικού πλαισίου, όπως εφαρμόζεται στην περίπτωση της θεομηνίας «Ιανός», είναι τα εξής:
• Παρέχεται άμεσα προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν άμεσα ένα ποσό ενίσχυσης, χωρίς να περιμένουν για χρόνια μέχρι να λάβουν την επιχορήγηση ύψους 30% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.
• Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της προκαταβολής 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, σε όσους δικαιούχους έχουν ολοκληρώσει τους φακέλους τους, χωρίς να χρειάζεται η αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση του συνόλου των φακέλων των δικαιούχων που είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία.
• Περιλαμβάνονται -για πρώτη φορά- και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως επιχειρήσεις, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, μέσα παραγωγής, πρώτες ύλες, εργαλεία και μηχανήματα, ώστε να μην χρειάζεται οι αγρότες των πληττόμενων περιοχών να ενταχθούν στη διαδικασία των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (π. ΠΣΕΑ) που, συχνά, έχει ορίζοντα τριετίας, τετραετίας ή και περισσότερο.
• Περιλαμβάνονται -για πρώτη φορά- και στοιχεία του ενεργητικού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που δεν καλύπτονταν από τους κανονισμούς του ΕΛΓΑ και των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (π. ΠΣΕΑ), όπως, μεταξύ άλλων, προϊόντα, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και έγγειο κεφάλαιο, ώστε οι αγρότες να καλυφθούν για ζημιές, για τις οποίες μέχρι πρότινος δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη.
• Περιλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών -οι οποίοι όμως είναι εντός του ειδικού καθεστώτος- με την επιχορήγηση να ανέρχεται στο ήμισυ εκείνης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, ώστε να λάβουν επιχορήγηση και δικαιούχοι που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός της περιμέτρου των δικαιούχων.
• Αυξάνεται το ποσοστό κάλυψης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, μετά από σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, με αποτέλεσμα να ξεπερνά, συχνά, τα προγενέστερα επίπεδα του 30%.
Έτσι, στην περίπτωση της ενεργοποίησης του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις στις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία «Ιανός», στην οποία περιλαμβάνεται και η Μαγνησία, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες άρχισε η καταβολή προκαταβολής 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, ενώ το τελικό ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 55% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς -πολύ υψηλότερο σε σχέση με το παρελθόν- για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Ειδικότερα, ένα περίπου μήνα μετά τη θεομηνία «Ιανός» εκδόθηκε η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση χορήγησης προκαταβολής και ακολούθησαν και άλλες, φτάνοντας στο σύνολό τους τις εννέα (9), που αφορούσαν τη Μαγνησία, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής της προκαταβολής (26.10.2020, 12.11.2020, 01.12.2020, 11.12.2020, 14.01.2021, 08.02.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 11.06.2021). Σύμφωνα με τις εν λόγω κοινές υπουργικές αποφάσεις καταβλήθηκε, σε 384 δικαιούχους, ποσό 689.479,20 ευρώ που αντιστοιχεί στο 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Η διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής ακολούθησε την πορεία του έργου των επιτροπών κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, με τη σύνταξη των πρακτικών αυτοψίας να ολοκληρώνεται στις 19.03.2021 και τον τελευταίο πίνακα για τη χορήγηση προκαταβολής να αποστέλλεται από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στις 24.05.2021 με το υπ. αριθ. 192994 διαβιβαστικό της έγγραφο.
Παράλληλα, ακολουθώντας τη θέσπιση του νέου θεσμικού πλαισίου (ν. 4797/2021) εκδόθηκε η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2670) για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης των επιχειρήσεων από θεομηνίες, στην οποία καθορίζονται αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής του νόμου, η διαδικασία έκδοσης απόφασης επιχορήγησης, η διαδικασία έκδοσης απόφασης προκαταβολής, η διαδικασία αναφορικά με τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις, καθώς και ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η πληρωμή των επιχορηγήσεων. Στη συνέχεια, για την κάλυψη της ανάγκης παροχής διευκρινίσεων και ερμηνευτικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου των επιτροπών κρατικής αρωγής, τροποποιήθηκε η παραπάνω υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4203), περιλαμβάνοντας απαραίτητες προσαρμογές και εξειδικεύσεις όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δικαιούχων, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της συμβατότητας της διαδικασίας με τα προβλεπόμενα από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Συνάμα, απεστάλη ερμηνευτική εγκύκλιος προς όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, η οποία κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντικατασταθεί η προηγούμενη εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες και ζητήματα που θα καθυστερούσαν τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων και να διευκρινιστούν ειδικότερα θέματα αναφορικά με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σε συνέχεια της χορήγησης των προκαταβολών, έχει ακολουθήσει η φάση πληρωμής ολόκληρου του ποσού της επιχορήγησης έναντι της εκτιμηθείσας ζημιάς. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο για την έκδοση της απόφασης με την οποία καθορίζεται το τελικό ποσοστό της επιχορήγησης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ήταν η αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα όλων των δικαιούχων. Ο εν λόγω πίνακας διαβιβάστηκε στις 26.07.2021 από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Βάσει αυτού, οι δικαιούχοι επιχορήγησης ανέρχονται σε 387, με συνολική εκτιμηθείσα ζημιά 3.385.996 ευρώ. Από τους 387 δικαιούχους, έλαβαν προκαταβολή το 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ύψους 689.479,20 ευρώ οι 384, καθώς 3 επιπλέον δικαιούχοι συμπεριλήφθηκαν στον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα. Στις 03.08.2021 δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3554), με την οποία προσδιορίζεται το επίπεδο της επιχορήγησης των επιχειρήσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας από τη θεομηνία «Ιανός», συνιστώντας και το σημείο εκείνο όπου οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα τελικά δικαιολογητικά και ιδιαίτερα αυτά που έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης -που αντιστοιχεί στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς- προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία «Ιανός» είναι 1.172.819 ευρώ.
Από τις 24.08.2021 ξεκίνησε η αποστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας των φακέλων με τα δικαιολογητικά των δικαιούχων και μέχρι και τις 25.10.2021 έχουν αποσταλεί προς το Υπουργείο Οικονομικών 119 φάκελοι δικαιούχων προς πληρωμή. Από αυτούς τους φακέλους έχει αρχίσει η καταβολή του τελικού ποσού προς τους δικαιούχους από τον Σεπτέμβριο και μέχρι τέλος Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή του ποσού των 397.152 ευρώ σε 79 δικαιούχους, ενώ 40 φάκελοι εμφανίζουν ελλείψεις, οι οποίες και έχουν επισημανθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για τη διαδικασία της πληρωμής προβλέπεται η διαβίβαση των φακέλων προς πληρωμή από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα εντός δύο μηνών, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των πληρωμών, ωστόσο, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών έχει δρομολογηθεί η σχετική περίοδος ανοχής, ώστε να μπορέσουν οι φάκελοι όλων των δικαιούχων να αποσταλούν από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στο Υπουργείο Οικονομικών και να καταβληθεί το τελικό ποσό στους πληττόμενους δικαιούχους από τη θεομηνία «Ιανός». Έτσι, η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα επιτευχθεί και θα καθοριστεί από τον χρόνο που το Υπουργείο Οικονομικών θα λάβει τους ολοκληρωμένους φακέλους των δικαιολογητικών των δικαιούχων.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας και, δη, ως προς το μέρος που αφορά τη συγκέντρωση των απαραίτητων -και από το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- δικαιολογητικών προχώρησε στις εξής παρεμβάσεις:
• Ως προς τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που αιτούνται επιχορήγησης για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί στεγαστική συνδρομή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων, αυτή δρομολογήθηκε να λαμβάνεται πλέον ηλεκτρονικά από την Περιφέρεια, για όλους τους δικαιούχους, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.
• Ως προς τη δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, συμφωνήθηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Περιφερειακές Ενότητες να ζητάνε βάσει των ΑΦΜ των δικαιούχων την ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Περιφερειακές Ενότητες στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και να εξοικονομείται σημαντικός χρόνος, τόσο στην ολοκλήρωση του φακέλου των δικαιούχων, όσο και στην εξόφληση τους.
• Ως προς τη βεβαίωση του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε συνέχεια επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει ηλεκτρονικά την απαιτούμενη ενημέρωση για όλους τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τη διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία των συγκεκριμένων -λίγων- δικαιολογητικών που απαιτούνται παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, προς διευκόλυνση όλων των πολιτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε ότι «η διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τον ‘Ιανό’ στη Μαγνησία προχωρά κανονικά, σε ένα πλαίσιο στενής και γόνιμης συνεργασίας -από την πρώτη στιγμή- της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των αρμόδιων υπηρεσιών της με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και το γραφείο μου, πλέον, όπου χρειαστεί. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε άμεσα η προκαταβολή 20% σχεδόν σε όλους τους δικαιούχους, ξεκινώντας λίγες ημέρες αμέσως μετά τη θεομηνία, καλύφθηκαν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ζημιές που μέχρι πρότινος δεν καλύπτονταν και ξεκίνησε εδώ και αρκετές εβδομάδες η διαδικασία καταβολής του τελικού ποσού της επιχορήγησης προς δεκάδες δικαιούχους που αντιστοιχεί στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Το αποτέλεσμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη συνεργασία, βελτιώσαμε ζητήματα προς διευκόλυνση των δικαιούχων και επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και εντοπίσαμε ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία των επιτροπών κρατικής αρωγής σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών, τα οποία και θα διευθετηθούν την επόμενη περίοδο. Η συνεργασία, λοιπόν, συνεχίζεται, ώστε το συντομότερο δυνατόν να καταβληθούν από το Υπουργείο Οικονομικών τα 1.172.818 ευρώ στους 387 δικαιούχους πληγέντες από τη θεομηνία ‘Ιανός’. Πρόκειται για μία στήριξη που προστίθεται, φυσικά, στα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, όπως το συνολικό ποσό 854.743 ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής του τέταρτου κύκλου που χορηγήθηκε λόγω ‘Ιανού’ και χωρίς την απαιτούμενη μείωση τζίρου προς 808 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Μαγνησίας, οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η έκτακτη ενίσχυση ύψους 8.000 ευρώ προς επιχειρήσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέτρα στήριξης και ενίσχυσης της Κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επέτρεψαν στους πληγέντες από τη θεομηνία ‘Ιανός’ να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν. Και συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση».
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία των φακέλων της διαδικασίας της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στο 210 3385603.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: