Απάντηση Χρ. Τριαντόπουλου σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους αγρότες

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, απάντησε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας, κ. Ανδρέα Νικολακόπουλου, με θέμα την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους αγρότες της Ηλείας.

Στην πρωτολογία του, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για τη στήριξη των αγροτών, αλλά και για τη θέσπιση νέας πρόβλεψης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, βάσει της οποίας χορηγείται αποζημίωση στις αγροτικές καλλιέργειες με ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής, όπως οι δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια. Ακολουθούν σημεία της τοποθέτησης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό:

«Η Κυβέρνηση, με συνέπεια απέναντι στη νέα φιλοσοφία που έχει εισάγει, κινήθηκε άμεσα και ουσιαστικά για τη στήριξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Και αυτό το έκανε αξιοποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τόσο της κρατικής αρωγής, όσο και του ΕΛΓΑ.

Ωστόσο, κενά του παρελθόντος, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που προέκυψαν, μας ώθησαν να εισάγουμε νέες διαδικασίες. Άλλωστε, είναι κάτι που το έχουμε κάνει και άλλες φορές αυτά τα τελευταία χρόνια. Διορθώνουμε στρεβλώσεις του παρελθόντος και καλύπτουμε κενά όσον αφορά την ουσιαστική αρωγή προς τον αγρότη που έχει πληγεί.

Παράλληλα με όλα τα άλλα μέτρα στήριξης, εισήχθη νέα πρόβλεψη στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, ώστε και οι ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής, όπως σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια, να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Μέσω της νέας αυτής διαδικασίας, καλύφθηκε, λοιπόν, ένα κενό που υπήρχε στο πλαίσιο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ως προς την έγκαιρη και ουσιαστική επιχορήγηση επί της ζημιάς που υπέστησαν.

Μάλιστα, ειδικά για την περίπτωση των πυρκαγιών του καλοκαιριού, λόγω της έκτασης των ζημιών, αποφασίστηκε να χορηγηθεί προκαταβολή προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για τα φυτικά μέσα παραγωγής. Προκαταβολή βάσει των ψηφιακών δεδομένων του ΕΛΓΑ και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης της ζημιάς. Την τιμή αυτή την εισηγήθηκαν η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι και την έκαναν αποδεκτή.

Συγκεκριμένα, η αρχική τιμή εκτίμησης της ζημιάς καθορίστηκε στο ποσό των 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και στα 2/3 της τιμής αυτής για τις λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες. Η προβλεπόμενη αποζημίωση που θα χορηγηθεί για τα φυτικά μέσα παραγωγής θα ανέρχεται στο 70% της ζημιάς, όσο είναι και το ποσοστό επιχορήγησης που καταβάλλεται στις πληγείσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ν. 4797/2021 περί κρατικής αρωγής.

Επί της ουσίας, για να καλύψουμε τα κενά του παρελθόντος, διαμορφώσαμε νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μία νέα διαδικασία, μέσα από τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και υπουργείων. Και αυτό δεν είναι απλό, κρίναμε, όμως, ότι είναι αναγκαίο για να δοθεί επιχορήγηση σε πληττόμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε χρόνους, αλλά και χρηματικά ποσά, που απέχουν παρασάγγας από ό,τι γίνονταν μέχρι πρόσφατα.

Έτσι, η προκαταβολή που θα λάβουν το προσεχές χρονικό διάστημα οι κατ’ επάγγελμα αγρότες θα ανέρχεται στο 50% της τελικής δικαιούμενης αποζημίωσης. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 33,6 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές πολυετείς καλλιέργειες. Πρόκειται για ποσά σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με ό,τι προτείνει το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.

Κατά την υλοποίηση, όμως, της νέας πρόβλεψης, προέκυψαν διαδικαστικοί λόγοι αναφορικά με την υλοποίηση των πληρωμών, με αποτέλεσμα η διευθέτησή τους να είναι απαραίτητη για την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Έτσι, με τροπολογία που κατατίθεται, επιλύεται το συγκεκριμένο διαδικαστικό ζήτημα, καθώς ρυθμίζονται τεχνικά θέματα για την καταβολή της επιχορήγησης μέσω του ΕΛΓΑ.

Μετά, λοιπόν, από αυτή την αλλαγή, άμεσα θα εκδοθεί και η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση, προκειμένου να χορηγηθούν οι προκαταβολές στους πληγέντες αγρότες από τις πυρκαγιές. Προκαταβολές και ποσά που απέχουν σημαντικά με ό,τι έχει δοθεί στο παρελθόν ή προβλέπεται με βάση τα προηγούμενα πλαίσια»
.

Στη συνέχεια, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρθηκε σε επιμέρους πτυχές της νέας πρόβλεψης για την αποζημίωση των αγροτών, καθώς και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν. Κατά τη δευτερολογία του, ανέφερε τα εξής:

«Οι λόγοι που μέχρι στιγμής δεν έχει χορηγηθεί η προκαταβολή είναι διαδικαστικοί και τεχνικοί. Λόγοι που σχετίζονταν με τον φορέα που θα καταβάλει τις επιχορηγήσεις. Πλέον, το ζήτημα αυτό επιλύεται. Μέσω ισόποσης επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ο ΕΛΓΑ, ο οποίος διατηρεί τα ψηφιακά δεδομένα και είναι επίσης υπεύθυνος για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών, θα είναι και ο φορέας που θα προβεί στη χορήγηση των προκαταβολών της κρατικής αρωγής.

Ως προς τα επόμενα βήματα, λοιπόν, μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, θα εκδοθεί και η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση. Με βάση αυτή την απόφαση θα προχωρήσουν και οι πληρωμές των προκαταβολών της επιχορήγησης προς τους πληγέντες αγρότες. Μετά τη χορήγηση των προκαταβολών, θα ακολουθήσει και η τελική φάση για την επιχορήγηση έναντι της ζημιάς.

Η τελική εκτίμηση, εξειδικευμένη ανά αγροτική εκμετάλλευση, θα πραγματοποιηθεί βάσει των αυτοψιών που θα διενεργηθούν από τον ΕΛΓΑ. Αυτοψίες που, για γεωπονικούς λόγους που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δέντρων μετά από πυρκαγιά, ξεκινούν αυτή την περίοδο για χιλιάδες πυρόπληκτους. Αυτοψίες που θα οδηγήσουν στην τελική εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη που έχει ήδη χορηγηθεί στους αγρότες άμεσα μέσα από την πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr.

Κατόπιν, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να καταβληθεί το σύνολο της δικαιούμενης αποζημίωσης στους πληγέντες αγρότες.

Κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με βάση το προϋπάρχον πλαίσιο, οι αγρότες δεν τύγχαναν αυτής της αντιμετώπισης. Και το γνωρίζουν όλοι καλά. Έτσι, με τη νέα ρύθμιση καλύφθηκε ένα κενό, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να επιχορηγηθούν και να στηριχθούν οικονομικά, αφού έχουν λάβει την πρώτη αρωγή. Το τεχνικό ζήτημα, που δεν επέτρεψε μέχρι τώρα την παροχή της προκαταβολή της επιχορήγησης, ρυθμίστηκε. Σύντομα, λοιπόν, οι αγρότες θα λάβουν τις δικαιούμενες προκαταβολές και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία για το συνολικό δικαιούμενο ποσό»
.

Απάντηση και δευτερολογία στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας κ. Ανδρέα Νικολακόπουλου με θέμα την αποζημίωση των πυρόπληκτων αγροτών

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: