Ομιλία σε εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Βόλου: Η Μαγνησία ως διαμετακομιστικό κέντρο με διεθνή εμβέλεια

Ομιλία με θέμα «Η Μαγνησία ως διαμετακομιστικό κέντρο με διεθνή εμβέλεια» παρέθεσε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ροταριανού Ομίλου Βόλου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Απριλίου. Ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος τις παρεμβάσεις και το σχεδιασμό, μέχρι στιγμής, της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση του ρόλου της Μαγνησίας στο συγκεκριμένο πεδίο, επισημαίνοντας, ταυτόχρονα, τις επόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης και τις προοπτικές της περιοχής να καταστεί εμπορευματικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας. Ακολουθούν σημεία της ομιλίας του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου:

«Αναφορικά με το ζήτημα της Μαγνησίας ως διαμετακομιστικού κέντρου με διεθνή εμβέλεια έχουν γίνει βήματα την τελευταία περίοδο, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο σε τοπικό/περιφερειακό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Πρόκειται για έναν στόχο, η υλοποίηση του οποίου θα διαμορφώσει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και διατηρήσιμων θέσεων απασχόλησης για την περιοχή, για αυτή, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Πρόκειται για έναν στόχο που δεν είναι απλός, καθώς έχει ως βασική προϋπόθεση την αξιοποίηση των υποδομών της περιοχής, αλλά και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων: λιμάνι, σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμιο, οδικοί άξονες, βιομηχανικές περιοχές και νέες επιχειρηματικές περιοχές. Ας δούμε, όμως, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, καθώς και τι δρομολογείται.

Πρώτον, το λιμάνι του Βόλου

Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του λιμανιού έχουν αποτελέσει προτεραιότητες από την πρώτη στιγμή και προωθείται μια σειρά παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα:

• Αναλύθηκε η μελέτη αξιολόγησης που ολοκλήρωσε το ΤΑΙΠΕΔ για τα λιμάνια.
• Δόθηκε κατεύθυνση άμεσης έναρξης των διαδικασιών αξιοποίηση των λιμανιών, με αυτό του Βόλου να είναι στην πρώτη φάση αξιοποίησης.
• Θεσμοθετήθηκε (ν. 4664/2020) η αύξηση της ανώτατης επιτρεπόμενης διάρκειας των συμβάσεων παραχώρησης από 50 σε 60 χρόνια, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση ενός μακρόπνοου οράματος.
• Θεσμοθετήθηκε (ν. 4664/2020) η δυνατότητα σύναψης περισσότερων συμβάσεων μερικής υπο-παραχώρησης επιχειρησιακών μονάδων, λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών σε κάθε λιμάνι. Έτσι, σε λιμάνια με πολλαπλές διαστάσεις δραστηριότητας, όπως αυτό του Βόλου, παρέχεται η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία επενδύσεις, μεγιστοποιώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.
• Εμπλουτίστηκε (ν. 4664/2020) ο τρόπος προσδιορισμού του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου οργανισμού λιμένος σε περίπτωση υπό-παραχώρησης.
• Διευθετήθηκε με τροπολογία (ν. 4706/2020) το καθεστώς διαχείρισης των ακινήτων κυριότητας του ΟΣΕ που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένος. Για το λιμάνι του Βόλου, το ζήτημα αφορούσε στην ύπαρξη εκτάσεων κυριότητας ΟΣΕ στη χερσαία ζώνη του κεντρικού λιμένος Βόλου που κάλυπταν το σύνολο σχεδόν της εισόδου, δημιουργώντας ασάφεια ως προς το καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης, που ήταν αποθαρρυντική για την προώθηση των επενδύσεων. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ολοκληρώθηκαν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για να προχωρήσει η διαδικασία αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου.

  • Ομιλία Χρήστου Τριαντόπουλου σε εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Βόλου
  • Ο Χρήστος Τριαντόπουλος σε εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Βόλου
  • Ο Χρήστος Τριαντόπουλος σε εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Βόλου

Μία διαδικασία, όμως, που ‘πάγωσε’ λόγω του ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δημιουργία ναυστάθμου του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι του Βόλου. Σε συνέχεια, ωστόσο, σχετικών συζητήσεων, επιλέχθηκε τελικά μία άλλη περιοχή της Μαγνησίας και το λιμάνι του Βόλου επέστρεψε στις ράγες της αξιοποίησης, σε ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον, αφού, πλέον, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για άλλα περιφερειακά λιμάνια. Μία αξιοποίηση που, πλέον, προωθείται σε διάφορα επίπεδα, εστιάζοντας σε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του λιμανιού του Βόλου. Μία αξιοποίηση που, από τη φύση και θέση του λιμανιού, περιλαμβάνει και την εμπορευματική και διαμετακομιστική δραστηριότητα.

Δεύτερον, το σιδηροδρομικό δίκτυο

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαγνησίας εισέρχεται σε μία νέα περίοδο αναβάθμισης. Αρχικά, με το ξεμπλοκάρισμα και την προώθηση του σημαντικού έργου της ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος-Λάρισα. Ξεμπλοκάρισμα, μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, με σημαντικές παρεμβάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που έχει ως αποτέλεσμα να επίκεται, τις επόμενες ημέρες, η υπογραφή της σύμβασης ενός αναπτυξιακού έργου για την περιοχή. Παράλληλα, όμως σχεδιάζεται και η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου στη Μαγνησία.

Ο ΟΣΕ έχει προκηρύξει τη σχετική μελέτη, με κόστος άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, και την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό από τον διαγωνισμό, με το δεύτερο να επίκειται

Συγκεκριμένα, από τον ΟΣΕ δρομολογείται η μελέτη μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει τη βιομηχανική περιοχή του Αλμυρού με το κεντρικό δίκτυο και, κατ’ επέκταση, με το λιμάνι του Βόλου και το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Πρόκειται για μία νέα γραμμή που, σύμφωνα με το αρχικό σκεπτικό, θα ξεκινά από τη βιομηχανική περιοχή του Αλμυρού, με στάσεις στον Αλμυρό, στο πολιτικό αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, στην περιοχή μεταξύ Μικροθηβών και Νέας Αγχιάλου, στο Αερινό, και θα ενώνεται με το υπόλοιπο δίκτυο στον κόμβο Λατομείο. Επίσης, στη συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνονται και η σιδηροδρομική ένωση της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου με το κεντρικό δίκτυο, αλλά και η λειτουργική επέκταση της κεντρικής γραμμής μέσα στο λιμάνι του Βόλου.

Έτσι, με τη νέα μελέτη συνδέονται σιδηροδρομικά, υπάρχοντα και υπό σχεδιασμό σημεία του αναπτυξιακού δικτύου της Μαγνησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μελέτη συμπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του υπό σχεδιασμό νέου επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή του Αερινού. Ο ΟΣΕ, λοιπόν, έχει προκηρύξει τη σχετική μελέτη, με κόστος άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, και την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό από τον διαγωνισμό, με το δεύτερο να επίκειται την αμέσως επόμενη περίοδο.

Τρίτον, το διαμετακομιστικό κέντρο

Στον Δήμο Ρήγα Φεραίου υπάρχουν δύο εκτάσεις δημοτικής περιουσίας, για τις οποίες ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε για την εξέταση και την προώθηση της αξιοποίησή τους. Πρόκειται για τις δημοτικές εκτάσεις στο Αερινό, αλλά και μία μεγαλύτερη, στον Άγιο Γεώργιο Φερών. Έτσι, σε επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, ξεκίνησε μία συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η οποία ανέλαβε τη χρηματοδότηση της εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας για την αξιοποίηση των εν λόγω εκτάσεων για τη δημιουργία επιχειρηματικού ή/και εμπορευματικού πάρκου στην περιοχή.

Μελέτη που ξεκίνησε, μετά από διευρυμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιου στο Βελεστίνο και αντίστοιχη απόφαση, και ολοκληρώθηκε, περιλαμβάνοντας εναλλακτικά σενάρια για την αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου, αλλά και επιχειρηματικού και βιοτεχνικού πάρκου στην περιοχή – σε μία λογική μεικτών και συνδυασμένων χρήσεων.

Την αμέσως επόμενη περίοδο, αφού πλέον το επιτρέπουν και οι συνθήκες της πανδημίας, η μελέτη θα παρουσιαστεί από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ώστε να ληφθεί η όποια απόφαση

Έτσι, για πρώτη φορά θα υπάρχει μελέτη για την αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων στον Δήμο Ρήγα Φεραίου και τη δημιουργία -εφόσον επιλεγεί από τον Δήμο- εμπορευματικού κέντρου και επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή. Την αμέσως επόμενη περίοδο, λοιπόν, αφού πλέον το επιτρέπουν και οι συνθήκες της πανδημίας, η μελέτη θα παρουσιαστεί από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ώστε να ληφθεί η όποια απόφαση.

Τέταρτον, το πολιτικό αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου

Το αεροδρόμιο της Κεντρικής Ελλάδος στη Νέα Αγχίαλο, μαζί και με τα άλλα περιφερειακά αεροδρόμια που έχει το Υπερταμείο, έχει εισέλθει, πλέον, σε διαδικασία αξιοποίησης, μετά από αρκετό καιρό στασιμότητας. Έτσι, ξεκίνησε η εκπόνηση της μελέτης για την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, η οποία και παραδίδεται την αμέσως επόμενη περίοδο στο Υπερταμείο, περιλαμβάνοντας και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Ουσιαστικά, η εν λόγω μελέτη θα δίνει κατευθύνσεις ως προς την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες του καθενός από αυτά.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο της Νέα Αγχιάλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής, ένα από τα ζητούμενα είναι να εξεταστούν και οι δυνατότητες συνδυασμένης αξιοποίησης με διττό χαρακτήρα, τόσο τουριστικό, όσο και εμπορευματικό, μια και δεν υπάρχει κάποιο άλλο αεροδρόμιο στη χώρα μας με έντονη τη εμπορευματική διάσταση (cargo). Συνεπώς, την αμέσως επόμενη περίοδο αναμένουμε και την ολοκλήρωση της μελετητικής διαδικασίας και την προώθηση της αξιοποίησης από το Υπερταμείο, με το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου να είναι σε αυτό το πλάνο αξιοποίησης».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: